Sdílení a efektivní komunikace mezi začínajícím a uvádějícím učitelem 2. stupeň ZŠ a SŠ

 Kurz je určen zejména začínajícím učitelům do tří let praxe, nebo těm, kteří cítí potřebu oživit propojení mezi teorií nabytou v pregraduální přípravě a reálnou praxí v základních a středních školách. Náplní kurzu je sdílení zkušeností začínajících učitelů (či učitelů obávajících se deziluze z profese a syndromu vyhoření), se zkušenou uvádějící učitelkou (lektorkou). Účastníci společně ve vztahu zkušená učitelka (lektorka) a učitel (účastník kurzu) propojí teorii, legislativu a praxi, zanalyzují a provedou nácvik (sebe)reflexe reálných profesních situací nejen z výuky, ale i z komunikace s kolegy, s rodiči žáků i s vedením škol. Cílem kurzu je zefektivnit období adaptace začínajících učitelů za praktické podpory zkušeného učitele z praxe a zároveň výměna zkušeností mezi účastníky kurzu. 


Cílová skupina

 Začínající učitelé bez praxe či s praxí do tří let

Lektor

PhDr. Jaroslava Ševčíková, Ph.D.

Termín

7.10.2022 od 9:00 (délka zhruba 6 hodin)


Přihlašování ukončeno.