Začínající učitel a komunikace s rodiči – praktické procvičení

 

Nabízený kurz je zaměřený na problematiku komunikace začínajícího učitele s rodiči žáků. Cílem kurzu je interaktivním způsobem si vyzkoušet a uvědomit si vhodné komunikační metody, uvědomit si komunikační stereotypy na straně rodičů i pedagogů.  Uvědomit si a vyzkoušet komunikační bariéry narušující efektivní komunikaci obou stran. Interaktivním způsobem hledat cesty, jak neefektivním stylům komunikace předcházet.


 Jednotlivá témata kurzu:

Základní předpoklady komunikace rodič a učitel, komunikační kontext, stereotypy a předsudky v komunikaci, komunikační manévry a taktiky, vliv emocí na komunikaci, metakomunikace a zpětná vazba, zásady zdravé komunikace.

 
Doporučená literatura k dalšímu vzdělávání:

Belz, H., Siegrist, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Portál, 2001.

Čapek, R.: Učitel a rodič – Spolupráce, třídní schůzka, komunikace. Grada, 2013.

Vybíral, Z.: Psychologie komunikace. Portál, 2005

 

Cílová skupina 

Začínající učitelé základních a středních škol bez praxe či s praxí do tří let
 

Lektor

PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D.


Termín

  1. 26, 10. 2023 od 13:00 – 18.00 (délka zhruba 6 vyučovacích hodin)


KURZ JE ZDARMA!

PŘIHLÁŠKA ZDE.