Začínající učitel a možnosti ohrožení syndromem vyhoření

V rámci tohoto kurzu budou účastníci seznámeni s problematikou syndromu vyhoření, co to je (vysvětlení pojmu), jaké jsou symptomy, projevy a jak proti nim bojovat. Dále bude řeč o možnostech zvládání zátěžových situací, které jsou podkladem pro vznik syndromu vyhoření a jak tyto situace řešit.

Kurz bude veden zážitkovou a sebezkušenostní formou.

Cílová skupina

Kurz je určen pro začínající, ale i pro (již praktikující) pedagogy ZŠ, SŠ


 Lektor

Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.


Termín

3. 10.  2023 od 13:00 do 18:00 (délka cca 6 vyučovacích hodin)


KURZ JE ZDARMA!

PŘIHLÁŠKA ZDE.