Začínající učitel a požadavky na práci učitele MŠ

 Na učitele mateřské školy je během jeho profesní dráhy kladeno mnoho požadavků jak ze strany vedení školy, rodiny, dětí, kolegů a na začátku profesní dráhy ze strany uvádějícího učitele. Kurz je zaměřen na tyto požadavky, jak je zvládat, v čem by se měl orientovat a co je jeho povinností. Jak naplňovat na začátku profesního startu kompetence učitele? Na to je zaměřen tento kurz, který bude jednak koncipován na teoretickém základě, ale účastníkům budou tyto teoretické poznatky převedeny do praxe a budou moci si některá cvičení vyzkoušet na vlastní kůži.

  

Cílová skupina 

Začínající učitelé bez praxe či s praxí do tří let 

Lektor 

Mgr. et Mgr. Kateřina Valchářová, Ph.D.

Termín 
9. 11. 2022 od 9:00 (délka zhruba 6 vyučovacích hodin)

Přihlašování ukončeno.