Začínající učitel a problematika syndromu vyhoření, psychohygiena

 
Syndrom vyhoření je velmi diskutovaným fenoménem a mnoho ze začínajících učitelů se s ním může setkat.

Náš kurz nabídne účastníkům následující témata z oblasti této problematiky:

 Vymezení a příznaky syndromu vyhoření.

Ve kterých profesích se setkáváme nejčastěji s psychickým vyhořením.

Dotazník na zjišťování syndromu vyhoření (sebezkušenostní).

Jaké jsou příznaky toho, že se stav psychického vyhoření začíná objevovat?

Jaké jsou příznaky, když psychické vyhoření dosahuje akutní úrovně?

Jaké jsou příznaky, když se psychické vyhoření stalo chronickým jevem?

Pracovní podmínky, které napomáhají vzniku syndromu vyhoření

Jak zabránit a předcházet vzniku syndromu vyhoření?

Syndrom vyhoření: otázky a odpovědi, diskuze

  

Cílová skupina 

Začínající učitelé bez praxe či s praxí do tří let 

Lektor 

Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.

Termín 

18.10.2022 od 14:00 (délka zhruba 6 hodin)


Přihlašování ukončeno.