Začínající učitel a rozvoj dovedností kritického myšlení

Účastníci tohoto kurzu se seznámí s obecnými dovednostmi kritického myšlení a budou schopni porovnat různé pohledy na kritické myšlení (filozofické, psychologické a edukační hledisko) a zdůvodnit začlenění kritického myšlení mezi hlavní vzdělávací cíle v kontextu současné společnosti. Dále pak porozumí faktorům, které mohou ovlivnit osvojení dovedností ke kritickému myšlení a vyvodit překážky v budování kritického myšlení ve vlastní pedagogické praxi.

 Prakticky si účastníci vyzkouší tvorbu výukových cílů se zaměřením na rozvoj kritického myšlení. Na konkrétních příkladech se seznámí se způsoby uvažování pomocí univerzálních intelektuálních standardů, o které by se měli žáci opírat při rozhodování a řešení problémů. Dále se budou podílet na sestavení souboru vlastností dobrého kritického myslitele a naučí se identifikovat společensky podmíněné překážky, které mohou v pedagogické praxi rozvoj těchto vlastností limitovat.

 
Cílová skupina

Kurz je určen pro začínající, ale i pro (již praktikující) pedagogy 2. stupně ZŠ, SŠ


 Lektor

Mgr. Iva Koribská, Ph.D.


Termín

18. 10.  2023 od 9:30 do 14:00 (délka zhruba 6 vyučovacích hodin)


KURZ JE ZDARMA!

PŘIHLÁŠKA ZDE.