Kalendář akcí

29. listopad 2023
Učíme se v přírodě (1. stupeň ZŠ) - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO

1. prosinec 2023
Jóga – hrátky v mateřské škole jako forma psychohygieny

4. prosinec 2023
Pracovní, školní a mimoškolní úrazy a odpovědnost vedoucího zaměstnance školy nebo školského zařízení v případě úrazu zaměstnanců a žáků, zdravotní způsobilost zaměstnanců a žáků

4. prosinec 2023
Jak na … adaptaci dítěte v mateřské škole - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO

5. prosinec 2023
Rozvoj kreativity – Vánoční lucerna

5. prosinec 2023
Rozvoj kreativity – Vánoční lucerna

5. prosinec 2023
Systém řízení a vedení dokumentace BOZP ve školství

12. prosinec 2023
Rozvoj kreativity - Album – vintage

12. prosinec 2023
Rozvoj kreativity - Album – vintage

14. prosinec 2023
Jak na … sociální dovednosti dětí v předškolním věku

4. leden 2024
Úvod do alternativní a augmentativní komunikace (AAK)

9. leden 2024
Kurz první pomoci rozšiřující zdravotnické znalosti pedagogů

9. leden 2024
Kurz první pomoci rozšiřující zdravotnické znalosti pedagogů

17. leden 2024
Jak na … netradiční školní družiny

24. leden 2024
Jak na … netradiční školní družiny - KAPACITA NAPLNĚNA

2. únor 2024
Neklidné dítě (ADHD, ADD) – výchovné a vzdělávací strategie

8. únor 2024
Jak na … netradiční školní družiny

9. únor 2024 – 13. duben 2024
Studium pro asistenty pedagoga 121 hodin

9. únor 2024 – 13. duben 2024
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 80 hodin

15. únor 2024
Jóga – hrátky v mateřské škole jako forma psychohygieny

16. únor 2024
Jóga jako forma psychohygieny a její využití v hodinách TV na 1. a 2. stupni ZŠ

17. únor 2024
Jak na český jazyk a literaturu jako začínající učitel na SŠ

7. březen 2024
Jak na … netradiční školní družiny

16. březen 2024
Jak na český jazyk a literaturu jako začínající učitel na ZŠ

2. duben 2024 – 23. duben 2024
Integrovaná tematická výuka (Highly Effective Teaching)

Modul: Kalendář akcí