Terapeutické a edukační přístupy u osob se speciálními potřebami

Číslo akce OL/101
Cena 1 200 Kč
Charakteristika 12 hodinový seminář (2x6 hodin) Cílem kurzu je formou praktických ukázek seznámit se vybranými postupy muzikoterapie a dramaterapie a jejich možným propojováním s dalšími přístupy z oblasti expresivních terapií. Kurz je orientován na využití expresivních technik pro práci s klientem v oblasti škol a institucí sociálních služeb. Mezi hlavní témata kurzu v oblasti muzikoterapie patří techniky pro hru na nástroj, individuální i skupinové hudební aktivity, hudební imaginace a relaxace, práce s hlasem a pohybem a výtvarné techniky s hudbou. Část kurzu věnovaná dramaterapii zahrnuje seznámení se s dramaterapií, dramaterapeutické projektování, práci s příběhem a rozbor jednotlivých technik pro cílové skupiny dramaterapie. Termín bude upřesněn dle počtu přihlášek. Možno hradit ze šablon I pro ZŠ II/2.8 pro SŠ III/2.1e Možno hradit ze šablon II pro ZŠ 2.II/6e
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci a speciální pedagogové
Lektor Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.
Termín Bude upřesněn
Místo konání Olomouc, Bude upřesněno
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková (777 367 761, hana.blazkova@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy