Využití léčivých a dalších užitkových rostlin ve výuce botaniky na 2. stupni ZŠ a SŠ

Číslo akce JE
Cena 1 490 Kč
Charakteristika Cílem krátkodobého kurzu je získat poznatky a dovednosti k praktickému využití základních užitkových rostlin pro zdraví, krásu a zejména zdravý životní styl. Na základě těchto poznatků by měli být učitelé schopni vést žáky ke změně pohledu na sebevzdělávání (v učebnicích převládá taxonomický a morfologický pohled, který žáky málo motivuje k sebevzdělávání). Učitelé přírodopisu na 2. st. ZŠ a učitelé biologie na SŠ budou moci poznatky využívat ve výuce botaniky. Prezenční – prezentace témat, demonstrace, vizualizace. Praktická cvičení. Diskuse. 1. Úvod, význam rostlin, definice užitkových rostlin, jejich členění 2. Léčivé rostliny – definice, sbírané části, zásady užívání, obsahové látky, sběr, sušení, zpracování, užití 3. Charakteristika běžných léčivých rostlin naší přírody a jejich užití na běžné choroby 4. Naše zelenina a luštěniny a jejich využití v lékařství a kosmetice 5. Naše a subtropické ovoce a jejich využití v lékařství a kosmetice 6. Užití běžného koření nejen v kuchyni 7. Užití vybraných pochutin 8. Náměty na výuku
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci základních škol a středních škol
Lektor
Termín 10. 04. 2019 - 11. 04. 2019 , 14:00 - 18:00
Místo konání Jeseník, ZŠ Jeseník, ul. B. Němcové 1256
Kontaktní osoba PhDr. Jana Vítková (+420 585 635 146), jana.vitkova@upol.cz,
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy