Jak lépe a efektivně využívat digitální technologie - rozvoj profesních kompetencí pedagoga - OBSAZENO

Číslo akce OL/254
Cena 1300 Kč
Charakteristika 8 hodinový seminář (2x4 hodiny) Účastníci semináře získají teoretické i praktické zkušenosti pro využívání kancelářských aplikací a multimediálních aplikací s využitím počítačů, notebooků a mobilních zařízení v rámci školy z pohledu pedagoga. Získají přehled o aktuálně existujících typech zařízení, jejich vybavení, a také praktické dovednosti pro jejich efektivní využití v praxi. Cílem je zkvalitnit počítačovou gramotnost pedagogických pracovníků na školách. Absolventi kurzu budou schopni využívat lépe a kvalitněji kancelářské aplikace pro běžné administrativní práce. Možno hradit ze šablon II pro MŠ 2.I/6h pro ZŠ 2.II/6h pro SŠ 2.III/7j pro ŠD 2.V/4h pro SVČ 2.VI/4h pro ZUŠ 2.VII/4h
Cílová skupina Pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD, SVČ, ZUŠ
Lektor Tým lektorů
Termíny 12. 02. 2020 (, vždy 14,15 - 17,30)
14. 02. 2020
Místo konání Olomouc - Hejčín, Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE
Poznámka

KURZ JE OBSAZEN!


Zpět

Modul: Kurzy