Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem pro 1. stupeň ZŠ - přesun (viz poznámka)

Číslo akce OL/259
Cena 1 300 Kč
Charakteristika Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled o metodách, postupech a strategiích, které vedou k rozvíjení čtenářské gramotnosti u žáků. Vytvořit si postupy jak žákům přiblížit literární texty, jak pracovat s knihami, jak knihu číst, dělat si o ní záznamy a jak literární texty interpretovat. Jak podporovat kritický přístup žáků k výběru literatury. Jak lze využívat poznatky v rámci předmětu český jazyk a jak je integrovat do jiných oblastí výuky. Možno hradit ze šablon II pro ZŠ 2.II/6a
Cílová skupina Pedagogové 1. stupně ZŠ
Lektor PaedDr. Hana Mühlhauserová
Termín 26. 03. 2020 (, 9,00-16,30)
Místo konání Olomouc - Hejčín, Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE
Poznámka

Seminář bude realizován 1. 10. 2020


Zpět

Modul: Kurzy