Učitel a rodič – spolupráce, vedení třídní schůzky a komunikace

Číslo akce PR/143
Cena 1000 Kč
Charakteristika Tento seminář představí účastníkům četné způsoby zkvalitnění spolupráce učitele s rodiči žáků. Zaměřuje se na důležité prvky této interakce: na třídní schůzku, na komunikaci s rodiči a na způsoby spolupráce rodiče se školou – jak na školní, tak i na třídní úrovni. • Spolupráce učitele a rodiče – její význam a cíle. • Způsoby spolupráce na úrovni školy. • Způsoby spolupráce na úrovni třídy. • Třídní schůzka – aktuální stav, klady a zápory. • Nová třídní schůzka. • Domácí úkoly – specifická interakce učitelů s rodiči. • Komunikace s rodičem.
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ, třídní učitelé, výchovní poradci, školní psychologové, metodici prevence
Lektor Mgr. Robert Čapek, Ph.D.
Termín 29. 04. 2019 , 9:00 - 16:00
Místo konání Přerov, ZŠ B. Němcové 16, Přerov
Kontaktní osoba Mgr. Marika Kopečná (777 36 76 94, marika.kopecna@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy