Aktivizační metody a badatelsky orientovaná výuka v přírodovědných předmětech

Číslo akce JE/105
Cena 1 050 Kč
Charakteristika Aktivizační metody, které nastartují mentální procesy učení žáka přímo ve výuce, probuzení zájmu o předmět a učivo. Metody jsou součástí klasické organizace výuky, tedy vyučovací hodina 45 minut, dělení na předměty (přírodopis, fyzika, chemie…), klasická struktura vyučovací hodiny, doplněné terénními vycházkami a exkurzemi.
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci ZŠ, kteří vyučují přírodní vědy i neaprobovaně (vždy přírodopis či přírodověda + kombinace - fyzika, chemie aj.)
Lektor PhDr. Jaroslava Ševčíková
Termín 23. 05. 2019 , 13:00 - 18:00
Místo konání Jeseník, ZŠ Jeseník, ul. B. Němcové 1256
Kontaktní osoba Mgr. Ivana Jakubíková (731 678 844, 777 367 695, Ivana.jakubikova@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy