„Na čem záleží ……“ – osobnostní rozvoj předškolních pedagogů

Číslo akce PV/26
Cena 1 400 Kč
Charakteristika Účastníci vzdělávacího programu si prohloubí znalosti, vědomosti i praktické zkušenosti ve vybraných tématech, zjistí své silné a slabé stránky v těchto oblastech, mají možnost začít postupně pracovat na zlepšování některých svých osobnostních stránek – je jim doporučena literatura od autorů, kteří se zabývají osobnostním růstem a díky besedám v jednotlivých blocích mohou získat nové zkušenosti při práci s dětmi v daných oblastech. Možno hradit ze šablon pro MŠ
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ
Lektor Iva Řehůřková
Termín 19. 09. 2019 , 8:00–14:30
Místo konání Prostějov, Švehlova SŠ polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17
Kontaktní osoba Mgr. Naděžda Kocourková (731 680 370, nadezda.kocourkova01@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy