Matematická gramotnost ve 21. století

Číslo akce OL/186
Cena 1 800 Kč
Charakteristika 16 hodinový seminář (4x4 hodiny) Cíl semináře: 1) Účastník kurzu chápe pojem matematická gramotnost jako: schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana. 2) Účastníci kurzu se seznámí s baterií konkrétních příkladů, na nichž mohou žáci matematickou gramotnost získávat 3) Účastníci kurzu se seznámí s moderní technikou (tablety, mobily) a získají základní dovednosti v práci s volně dostupným software, který úzce souvisí s matematickou gramotností žáků. Možno hradit ze šablon I pro ZŠII/2.1b a ze šablon II pro ZŠ 2.II/6b
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií
Lektor Mgr. Jaroslav Petr
Termín Bude upřesněn , vždy 14:15–17:45
Místo konání Olomouc, Gymnázium, Olomouc - Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková (777 367 761, hana.blazkova@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.
Poznámka


Zpět

Modul: Kurzy