Letní škola pro teenagery 

Naše fakulta prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání od roku 2017 zařazuje do nabídky příměstské tábory pro děti 1. a 2. stupně ZŠ a v roce letošním jsme se rozhodli tuto nabídku inovovat a rozšířit o cílovou skupinu mládeže ve věku od 15 do 18 let. Největší důvod spatřujeme v nedostačující nabídce volnočasových aktivit v Olomouckém kraji v období letních prázdnin pro mládež v tomto věku. 

Letní škola je určena pro studenty středních škol (zejména z gymnázií), cílem je získání nových poznatků a osvojení dovedností v nabízených oblastech. Věříme, že těmito aktivita získají žáci středních škol cenné zkušenosti a poznatky, které budou užitečné pro jejich další studijní či profesní život. 

English Summer Camp


ENGLISH SUMMER CAMP NEBUDE REALIZOVÁN Z DŮVODU NENAPLNĚNÍ KAPACITY.


Přihláška UZAVŘENO

Letní škola je organizována Ústavem cizích jazyků PdF UP. 

Výuka

konverzační aktivity, prezentační dovednosti, příprava na výuku AJ na vysoké škole
(academic skills in English)

Tematické okruhy

The world we live in - ekologie, příroda, společnost a historie
My house my castle - domov, rodina, osobnost, vztahy
Art or entertainment? - média, umění, koníčky
Let the dreams come true - profese, plány, budoucnost
The image sells - prezentační dovednosti

Požadavky k přijetí

angličtina na úrovni B1 (středně pokročilý)

Délka

20. - 31. 8. 2018 (10 vyučovacích dnů, 6 hod./den)

Formy práce

diskuze, prezentace, projektová práce, dramatické aktivity, důraz na interkulturní kompetence

Počet účastníků5 - 15

 
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NAJDETE V ANOTACI: 

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.


Letní škola výchovy k občanství, demokracii a evropanství
LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ NEBUDE REALIZOVÁNA

Z DŮVODU NENAPLNĚNÍ KAPACITY.Přihláška UZAVŘENO

Letní škola je organizována Katedrou společenských věd PdF UP. 

Tematické okruhy

Století proměn československé a české státnosti
Reflexe soudobých dějin ve výuce středoškolského dějepisu
Jak pracují média (workshop s redaktorem ČT)
Žákovské parlamenty a jejich role ve vztahu žák (student) - učitel - škola - rodič
Regionální dějiny ve výuce dějepisu

Délka

19. - 22. 8. 2018

Formy práce

přednášky, semináře, workshopy, exkurze

Počet účastníků50 - 100

 
Platební podmínky naleznete níže

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.