Letní škola pro žáky středních škol

Letní škola je určena pro studenty středních škol (zejména z gymnázií), cílem je získání nových poznatků a osvojení dovedností v nabízených oblastech. 

English Summer Camp

Letní škola je organizována Ústavem cizích jazyků PdF UP. Termín a přihlášky se připravují. 

Výuka

konverzační aktivity, prezentační dovednosti, příprava na výuku AJ na vysoké škole
(academic skills in English)

Tematické okruhy

The world we live in - ekologie, příroda, společnost a historie
My house my castle - domov, rodina, osobnost, vztahy
Art or entertainment? - média, umění, koníčky
Let the dreams come true - profese, plány, budoucnost
The image sells - prezentační dovednosti

Požadavky k přijetí

angličtina na úrovni B1 (středně pokročilý)

Délka

10 vyučovacích dnů, 6 hod./den

Formy práce

diskuze, prezentace, projektová práce, dramatické aktivity, důraz na interkulturní kompetence

Počet účastníků5 - 15

 

Letní škola výchovy k občanství, demokracii a evropanství

Letní škola je organizována Katedrou společenských věd PdF UP. Přihlášky se připravují. 

Tematické okruhy

Století proměn československé a české státnosti
Reflexe soudobých dějin ve výuce středoškolského dějepisu
Jak pracují média (workshop s redaktorem ČT)
Žákovské parlamenty a jejich role ve vztahu žák (student) - učitel - škola - rodič
Regionální dějiny ve výuce dějepisu

Délka

19. - 22. 8. 2018

Formy práce

přednášky, semináře, workshopy, exkurze

Počet účastníků50 - 100