Nabídka DVPP Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

Kurzy DVPP

 MOŽNOST HRADIT ZE ŠABLONOLOMOUCPŘEROVJESENÍKPROSTĚJOV
Andělé a andělky
 
Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokemANO   
Čtenářská a informační gramotnost ve výuce, příklady dobré praxe ANO   
Effective Communication in English – basic conversational topics (Brush Up Your English) ANO   
Jazykově - metodický AJ kurz pro začátečníkyANO   
Jazykově – metodický kurz AJ s využitím každodenní konverzace ANO   
Jazykový kurz ruštiny pro začátečníky ANO   
Kancelářské aplikace v praxi ANO   
Kariérové vzdělávání ANO   
Korespondence moderně a pro praxi
   
Matematická gramotnost a pregramotnost pro 1. st. ZŠ ANO   
Mentoring v pedagogické praxiANO   
Počítačová gramotnost na SŠANO  
Podpůrná opatření v praxi. Vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou ŠZ

NOVINKA!
   
Praktické dovednosti pedagogů pro práci s heterogenní třídouANO   
Princip změny a možnosti pedagogických pracovníků
   
Rozvoj grafomotorických dovedností

OBSAZENO
  
Specifika výchovně - vzdělávací práce v MŠ - speciál pro asistenty pedagoga

ZRUŠENOTeorie konvenčního obrábění se zaměřením na číslicově řízené strojeANO   
Terapeutické a edukační přístupy u osob se speciálními potřebamiANO   
Výchova k podnikavosti, kreativitě a iniciativě na 2. stupni ZŠ
   
Výchova k podnikavosti, kreativitě a iniciativě na na SŠANO   
Aktuální právní předpisy významné pro práci škol – změny v činnosti škol
   
BOZP pro ředitele a vedoucí pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol 
   
Kočičiny
   
Kurz primární logopedické prevence – podpora přirozeného rozvoje řeči dětíANO   
Matematická gramotnost - Matematika všude kolem nás aneb matematika pro úspěšnou kariéru a život v 21. stoletíANO
ZRUŠENOMatematická gramotnost – základy matematiky v MŠANO   
Neklidné dítě – problematika ADHD, ADDANO   
Pedagogická diagnostika a prevenceANO   
Příprava školy na inspekci
  
Společné vzdělávání – práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve tříděANO  
Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě MŠANO   
Vánoční čarování
   
Vedení třídnických hodin
   
Velké zábavné hry pro rodiče s dětmi – slavnosti ve škole
  
Vyučování cizím jazykům u žáků se SPU 
   
Výuka vyjmenovaných slov krok za krokem
  
ZRUŠENO 
Aspekty ovlivňující nácvik prvopočátečního čtení a psaní. Spolupráce rodiny a školy
   
Jak na rodiče v mateřské škole
   
Jak pracovat s abstraktními symboly v mateřské škole?
   
Plstění – 100% přírodní produkt
   
Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku
   ✔
Relaxace a uvolnění dětí
   
Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností
   
Síla týmového dialogu ve sborovněZRUŠENO

Studium pro asistenty pedagogů
   
Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatřeníZRUŠENO

Učitelka MŠ a adaptace dítěte raného věku
   
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
   
Asistent pedagoga v praxi školy
   
Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠANO   
Efektivní hodnocení a specifičnost hodnocení žáků s SPU a SPCHANO   
Hry s komunikací – rozvoj osobnosti vedoucí k porozumění sebe i ostatníchANO   
Jak profesionálně komunikovat se svým okolím
Praktická asertivita
ANO   
Předcházení konfliktům a jejich efektivní zvládáníANO   
Polytechnická výchova v MŠ a na 1.stupni ZŠANO   
Rozvoj předmatematické gramotnosti u dětí předškolního věku v praxi konkrétní MŠANO   
Současné dítě a současná škola
   
Umění koncentrace - cesta ke klidu a úspěšnému učeníANO   
Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařil
   


Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení - 2018 


MOŽNOST HRADIT ZE ŠABLONOLOMOUCPŘEROVJESENÍKPROSTĚJOV
Budování týmu školy a podpora spolupráce

ZRUŠENO
   
Metodika hospitační činnosti
  
ZRUŠENO
Plán pedagogické podpory a podpůrná opatření prvního až pátého stupněANO   
Současná mateřská škola v praxi – jak zefektivnit řízení mateřské školy
   
Odhalování rizikových jevů v třídních skupinách - prakticky
  
Sociální dovednosti pedagoga v návaznosti na vývojovou dynamiku člověka
   
Rozvoj osobnosti pedagogaANO   
Řízení kvality škol a školských zařízení 
   


Kvalifikační studia 2019

 

OLOMOUC

PŘEROV

JESENÍK

PROSTĚJOV

STUDIUM PEDAGOGIKY PRO ASISTENTY PEDAGOGA
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.

STUDIUM PEDAGOGIKY
podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb.

 

 

STUDIUM PRO ŘEDITELE škol a školských zařízení

 

 

 Kvalifikační studia 2018


 OLOMOUCPŘEROVJESENÍKPROSTĚJOV
STUDIUM PEDAGOGIKY PRO ASISTENTY PEDAGOGA
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.

OBSAZENO

OBSAZENO
STUDIUM PEDAGOGIKY
podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb.
  
STUDIUM PRO ŘEDITELE škol a školských zařízení    


Kurz pro asistenty pedagoga


 OLOMOUCPŘEROVJESENÍKPROSTĚJOV
STUDIUM PEDAGOGIKY PRO ASISTENTY PEDAGOGA
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.

OBSAZENO

OBSAZENO