Nevíte si rady s problémovým dítětem? aneb Úvod do Positive Behavioural Support neboli podpora sociálně přijatelného chování


Vážení zájemci,

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP ve spolupráci s Ústavem speciálněpedagogických studií PdF UP a PdF Masarykovy Univerzity Brno si Vás dovoluje srdečně pozvat na na třídenní workshop, který povede zkušená lektorka Mgr. Dita Chapman, BCBA, která se podílí na školení ABA terapeutů v jižní Asii a v Brně školí budoucí behaviorální analytiky, a Mgr. Radka Hájková.

Kurz je určen i začátečníkům, kteří s ABA teprve začínají. Zejména je zaměřen na jedince pracující s dětmi s PAS, u kterých se objevuje problémové chování. Dále je vhodný pro rodiče dětí s PAS a ostatní odbornou veřejnost, která chce získat praktické dovednosti v oblasti ABA. Co Vám účast přinese?

  • Porozumíte základním pojmům ABA (aplikovaná behaviorální analýza) a problematice PBS (Positive Bahavioural Support) – podpora správného chování dle ABA.
  • Naučíte se používat základní nástroje pro pozorování a záznam problémového chování.
  • Naučíte se intervenční strategie a sami budete umět prakticky sestavovat intervenční plán.


PŘIHLÁŠKY ZDE
BLIŽŠÍ INFORMACE KE KURZU ZDE.