Vzdělávací konference projektu KLÚŠ

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

srdečně Vás zveme na konferenci projektu "Kompetence leadera úspěšné školy (KLÚŠ)", Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008145, jehož cílem je tvorba a ověření vzdělávacích modulových programů, vzdělávacích materiálů a odborných metodických materiálů, které budou sloužit ke zvyšování kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků mateřských škol, malotřídních škol, základních škol, středních škol, domovů mládeže a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a pracovníků institucí poskytující zájmové vzdělávání v pedagogickém vedení.

Přihlašování je možné do: 20.3.2021
Účast na konferenci je pro všechny zaregistrované zdarma. Účastníci obdrží osvědčení o účasti.

PŘIHLÁŠKA ZDE.
ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ (tématické zaměření) ke stažení ZDE.
Více o projektu ZDE.
Modul: Kurzy (Vzdělávací konference)