Vzdělávací konference projektu KLÚŠ

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

Pedagogická fakulta UP uspořádala 24. 3. 2021 online konferenci k výstupům tříletého projektu Kompetence leadera úspěšné školy (KLÚŠ), reg. č. CZ.02.3.68/0.0. /0.0/16_032/0008145. Tento projekt byl podpořen z fondů Evropské unie – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Na online konferenci, na níž se přihlásilo bezmála 150 zájemců nejen z řad vedoucích pedagogických pracovníků, zazněla témata zaměřená na roli ředitele, kvalitu a úroveň pedagogického procesu, motivaci týmů a leadership, na posilování odolnosti vedoucího pedagogického pracovníka či velmi aktuální problematiku formativního hodnocení.

Děkujeme za Vaši účast.

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ (tématické zaměření) ke stažení ZDE.
Více o projektu ZDE.


Článek věnovaný závěrečné konferenci projektu ZDE. 
Modul: Kurzy (Vzdělávací konference)